Om Grönt Kulturarv

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den Nationella genbanken och uppfylla de kriterier som Programmet för Odlad mångfald har satt upp. 

Läs mer på SLUs hemsida